Політика конфіденційності персональних даних


Ця Політика конфіденційності персональних даних (надалі – «Політика») поширюється на веб-сайт http://delaransa.com (далі по тексту– «Сайт») та застосовується до персональних даних, які Володілець отримує від Користувачів цього Сайту. Обробка персональних даних здійснюється Володільцем лише за згодою суб'єкта персональних даних.

Ця Політика розроблена і застосовується відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1/02-14 та інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

У цій Політиці визначено склад персональних даних, які збираються, мета та підстави, порядок обробки персональних даних Користувачів, які передали свої персональні дані Володільцю, взаємодія Володільця з третіми особами, а також встановлено процедури захисту персональних даних Користувачів.

 1. Основні поняття, що використовуються в цій Політиці

  1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  2. Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка реалізує товар, представлений на Сайті, а також визначає мету обробки персональних даних, отриманих від Користувачів цього Сайту, встановлює їх склад та процедури обробки. Для цілей цієї Політики, Володільцем персональних даних є: Фізична особа-підприємець Сухонос Марія Костянтинівна (надалі іменується «Володілець»).

  3. Користувач (Суб'єкт персональних даних) - фізична особа, персональні дані якої обробляються у випадку їх надання під час оформлення замовлення на Сайті, а також у випадку іншого добровільного надання інформації про себе при взаємодії з Володільцем.

  4. Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій Володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені Володільця;

  5. Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, Володільця чи Розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій Володільцем чи Розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

  6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

  7. Згода cуб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до мети їх обробки.

 2. Мета та підстави обробки персональних даних

  1. Персональні дані Користувача обробляються з метою:

 • укладення електронних правочинів купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (http://delaransa.com);

 • обробки замовлень, зроблених Користувачем, і передачі даних відповідним підприємствам і службам, які здійснюють доставку товару, забезпечують оплату тощо, для належного виконання замовлення;

 • перевірки досягнення Користувачем встановленого законодавством віку для здійснення онлайн-покупок;

 • надання консультаційної та клієнтської підтримки;

 • забезпечення зв'язку з Користувачем задля виконання Володільцем своїх зобов'язань, які виникають з правочинів, укладених між Володільцем та Користувачем;

 • направлення Користувачу на вказану ним адресу електронної пошти повідомлень та відомостей інформаційного характеру, в тому числі, але не виключно: повідомлення про нові товари та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Володільцю відповідний лист на адресу електронної пошти delaransa.ua@gmail.com .

 1. Підставами для обробки персональних даних Користувача є:

 • згода Користувача на обробку його персональних даних;

 • укладення та виконання правочинів/договорів, стороною яких є Користувач, або для здійснення заходів, що передують укладенню правочинів/договорів на вимогу Користувача.

 1. Порядок обробки персональних даних

  1. Заповнення спеціальних електронних форм, розташованих на сайті http://delaransa.com, та/або відправлення своїх персональних даних Володільцю, свідчить про те, що Користувач добровільно надає Володільцю свої персональні дані, а Володілець правомірно отримує ці дані та може обробляти їх на законних підставах; Суб'єкт персональних даних (Користувач) отримав повну та всебічну інформацію стосовно складу персональних даних та їх майбутньої обробки та надає свою згоду на їх обробку Володільцем та особами, уповноваженими Володільцем на обробку персональних даних, які погодились на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. Володілець не перевіряє достовірність інформації, що містить персональні дані, що надається Користувачем. Однак Володілець виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню інформацію, що містить його персональні дані, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

  3. У разі виявлення будь-яких неточностей, особа, чиї персональні дані обробляються, має право звернутися з вимогою до Володільця щодо внесення відповідних змін до її персональних даних. Володілець персональних даних зобов'язаний внести зміни до персональних даних на підставі вмотивованої вимоги Користувача.

  4. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку своїх персональних даних. В такому випадку Володілець припиняє обробку з моменту відкликання такої згоди, тобто знищує або видаляє персональні дані особи, яка відкликала свою згоду. Відкликання Користувачем своєї згоди на обробку персональних даних унеможливлює подальше використання Сайту та оформлення замовлень.

  5. Для внесення змін, видалення або знищення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були надані Володільцю відповідно до цієї Політики, Користувач має право пред'явити вмотивовану вимогу шляхом направлення її на адресу електронної пошти Володільця: delaransa.ua@gmail.com або на поштову адресу: г. Чугуев, ул. Песчаная 70.

  6. Персональні дані Користувача збираються шляхом безпосереднього надання ним своїх персональних даних при оформленні замовлення та заповненні відповідних електронних форм на Сайті, а також у випадку іншого добровільного надання інформації про себе при взаємодії з Володільцем.

  7. Володілець може здійснювати обробку наступних персональних даних Користувача:

• прізвище, ім'я, по батькові;

 • дата народження;

• адреса місця проживання;

• номера телефонів;

• адреса електронної пошти;

• паспортні дані (у випадках, передбачених п.3.13 цієї Політики).

 1. Залежно від обраного способу оплати замовлення, а також у випадку повернення грошових коштів за повернений товар, від Користувача може потребуватися вчинення додаткових дій, надання додаткових даних, зокрема: платіжних реквізитів банківської карти, банківського (карткового) рахунку для перерахування коштів у зв'язку з оформленням замовлення або повернення грошових коштів. В такому випадку Користувач надає свої платіжні реквізити безпосередньо оператору з обробки платежів (третій стороні), а не Володільцю, у зв'язку з чим на Користувача поширюється дія політики захисту персональних даних оператора з обробки платежів. Інформація про банківську картку, яка використовується для оплати замовлення або повернення грошових коштів, не утримується та не зберігається Володільцем.

 2. Володілець використовує надану інформацію тільки для виконання умов Договору публічної оферти (і для можливого здійснення переддоговірних операцій), і не може публічно розкривати або передавати таку інформацію третім особам, за винятком випадків, якщо це необхідно для належного виконання замовлення, а також якщо їх оперативне або консультативне втручання вимагає доступу до такої інформації.

 3. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

 4. Володілець обробляє дані Користувачів за допомогою комп'ютерних та/або електронних інструментів, застосовуючи відповідні заходи на організаційному, технічному та адміністративному рівнях для захисту персональних даних.

 5. Персональні дані Користувача обробляються Володільцем в автоматизованих системах з моменту надання згоди на таку обробку шляхом заповнення відповідних електронних форм під час формування замовлення до моменту завершення мети їх обробки, або відкликання згоди на обробку своїх персональних даних Користувачем. У випадку припинення правовідносин між Користувачем та Володільцем, персональні дані Користувача видаляються або знищуються у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

 6. Володілець не збирає інформацію про осіб, які не досягли 18 років. У випадку виникнення сумнівів щодо досягнення 18-річного віку Користувачем, який здійснює замовлення на Сайті, Володілець має право звернутися до такого Користувача з вимогою надати додаткові дані/документи щодо себе, зокрема, копію паспорта громадянина України або іншого документу, що підтверджує його вік. Якщо Користувач не досяг 18 років, він не можете користуватися Сайтом або надсилати Володільцю свої персональні дані.

 7. Користувач погоджується з тим, що Володілець має право обробляти, передавати персональні дані Користувача третім особам, які погодились на забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у випадку, якщо це необхідно для належного виконання замовлення Користувача або якщо їх оперативне або консультативне втручання вимагає доступу до такої інформації.

 1. Автоматично зібрана інформація. Дані веб-перегляду

  1. Окрім визначених в п.3.7. цієї Політики, Володілець також може збирати знеособлені дані Користувачів про відвідування Сайту, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики. Зібрана інформація може включати наступне: інформацію стосовно пристрою зв'язку Користувача, тип браузера, версія браузера, IP-адреса Користувача, історія всіх дій Користувача, сторінки Сайту, які відвідує Користувач, дату і час відвідування тощо.

  2. Володілець також використовує файли cookie та аналогічні технології відстеження задля відстеження діяльності Сайту та активності Користувачів при його відвідуванні. Файли cookie не містять персональних даних і не можуть використовуватися для ідентифікації окремого Користувача.

  3. Файли cookie надсилаються у веб-переглядач із веб-сайту та зберігаються на пристрої Користувача. Користувач може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookie або вказати, коли файли cookie можуть надсилатися.

  4. Інформація, зазначена вище, обробляється автоматично і використовується для отримання анонімної статистичної інформації про використання Сайту Користувачами і перевірки його правильного функціонування та задля заходів безпеки.

 2. Умови доступу до персональних даних

  1. Користувач має право за відповідним запитом отримати будь-які відомості про себе від Володільця, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, крім випадків, установлених законом.

  2. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

  3. Відстрочка доступу Користувача до своїх персональних даних не допускається.

  4. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами Закону України «Про захист персональних даних». Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

  5. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

  6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

 3. Заходи забезпечення захисту персональних даних

  1. Володілець здійснює обробку даних Користувачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та з застосуванням належних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого доступу, розкриття, модифікації або несанкціонованого знищення даних.

  2. Володілець вживає необхідні організаційні та технічні заходи щодо забезпечення захисту персональних даних Користувача на всіх етапах їх обробки, які спрямовані на запобігання їх випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, перекручення, копіювання та розповсюдження, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних третіх осіб.

  3. Користувач або контрагент має право зв'язатися з Володільцем, якщо вважає, що його дані недостатньо захищені.

  4. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  5. У деяких випадках доступ до персональних даних може бути надано іншим сторонам, які беруть участь в роботі Сайту або іншим компаніям, які, за необхідності можуть бути уповноважені для обробки персональних даних, за умови виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 4. Права суб'єктів персональних даних (Користувачів)

  1. Суб'єкт персональних даних (Користувач) має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця чи Розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 1. Відповідальність

  1. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

  2. Володілець не несе відповідальності за поширення (розголошення) персональних даних Користувача без його згоди, якщо таке поширення сталося внаслідок причин, що не залежать від волі Володільця, зокрема, але не виключно: внаслідок будь-яких дій будь-яких третіх осіб, протиправного доступу до баз даних Володільця, який останній не міг запобігти, а також поширення персональних даних третіми особами, яким дана інформація була передана Володільцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

  3. У разі розголошення персональних даних, Володілець не несе відповідальність, якщо такі дані:

• правомірно були отримані від третьої сторони до моменту їх отримання від Користувача;

• були розголошені за згодою Користувача;

• є відкритими для населення в цілому.

 1. Порядок вирішення спорів

  1. До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем Сайту та Володільцем, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору). У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  2. До цієї Політики конфіденційності персональних даних та відносин між Користувачем і Володільцем застосовується чинне законодавство України.

 2. Порядок внесення змін

  1. Володілець має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності персональних даних без згоди Користувача. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення Політики конфіденційності персональних даних.

  2. Політика конфіденційності персональних даних з внесеними змінами вступає в силу з моменту розміщення її на Сайті.

  3. Ця Політика конфіденційності персональних даних була розміщена 09.02.2021.


Контактна інформація:

ФОП Сухонос Марія Костянтинівна

Адреса: 61184, Харківська обл., місто Харків, вул. Хвильового, буд. 18

РНОКПП: 2972316902

Телефон:+38 (098) 946-03-03

Ел.пошта: delaransa.ua@gmail.com